Venta
  • 007 Fray Hem Denim Skirt
  • 007 Fray Hem Denim Skirt
  • 007 Fray Hem Denim Skirt

007 Fray Hem Denim Skirt

Item Measurements:

Waist Size (cm): S: 66 cm, M: 70 cm, L: 74 cm, XL: 78 cm

Hip Size (cm): S: 90 cm, M: 94 cm, L: 98 cm, XL: 102 cm

Length (cm): S: 42 cm, M: 43 cm, L: 44 cm, XL: 45 cm

  • $ 400.00