Venta
  • Bleach Wash Denim Overall
  • Bleach Wash Denim Overall

Bleach Wash Denim Overall

Length (cm): S: 140 cm, M: 141 cm, L: 142 cm, XL: 143 cm
Size Available: S, M, L, XL
Thigh (cm): S: 54 cm, M: 56 cm, L: 58 cm, XL: 60 cm
Hip Size (cm): S: 94 cm, M: 98 cm, L: 102 cm, XL: 106 cm
Waist Size (cm): S: 80 cm, M: 84 cm, L: 88 cm, XL: 92 cm